Help mee Noord-Nederland door te ontwikkelen!

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de economische bedrijvigheid en de ontwikkeling in Noord-Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door het creëren van de randvoorwaarden ter bevordering van de contacten tussen de leden onderling, door kennisoverdracht en educatie. En tot slot het op andere wijzen welke het doel kunnen bevorderen.

Leuk om naast mijn opa en vader 3e generatie CCG lid te zijn.

Paul de Haan

Nieuws van de CCG

Nieuwsbrieven

Bekijk hier de verzonden nieuwsbrieven. ...

CCG pakt probleem digitale arbeidsmarkt aan!

Op maandag 16 maart initieert de Commercieele Club Groningen (CCG) een discussie over digitalisering, arbeidsmarkt en toekomst. Hoe gaan we vanuit ...

Ga naar het nieuwsoverzicht »