Help mee Noord-Nederland door te ontwikkelen!

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de economische bedrijvigheid en de ontwikkeling in Noord-Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door het creëren van de randvoorwaarden ter bevordering van de contacten tussen de leden onderling, door kennisoverdracht en educatie. En tot slot het op andere wijzen welke het doel kunnen bevorderen.

Leuk om naast mijn opa en vader 3e generatie CCG lid te zijn.

Paul de Haan

Nieuws van de CCG

Nieuwsbrieven

Bekijk hier de verzonden nieuwsbrieven. ...

De Economie en Corona

Het Coronavirus trekt een forse wissel op onze samenleving en economie.  Dit is bijvoorbeeld heel duidelijk te zien in ...

Ga naar het nieuwsoverzicht »