Help mee Noord-Nederland door te ontwikkelen!

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de economische bedrijvigheid en de ontwikkeling in Noord-Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door het creëren van de randvoorwaarden ter bevordering van de contacten tussen de leden onderling, door kennisoverdracht en educatie. En tot slot het op andere wijzen welke het doel kunnen bevorderen.

Leuk om naast mijn opa en vader 3e generatie CCG lid te zijn.

Paul de Haan

Nieuws van de CCG

Bestuursmededeling naar aanleiding van het Corona-virus

Het zijn bijzondere tijden. Minister-President Mark Rutte sprak dinsdag in zijn historische toespraak van een “achtbaan”, maar wellicht voelt ...

Ga naar het nieuwsoverzicht »