Inèz Falkena

4 november, 2020

Nieuwe mensen ontmoeten of mensen waar ik misschien zakelijk al contact mee heb op een andere manier leren kennen; de CCG is daarvoor perfect.