Over de CCG

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de economische bedrijvigheid en de ontwikkeling in Noord-Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door het creëren van randvoorwaarden ter bevordering van de contacten tussen de leden onderling, door kennisoverdracht en educatie. En tot slot het op andere wijzen welk het doel kunnen bevorderen.

Geschiedenis

In de tweede wereldoorlog organiseerde het maandblad "succes" uit 's-Gravenshage een cursus "Spreken in het openbaar" voor mensen uit de zakenwereld. Tijdens deze cursus werden excursies en bijeenkomsten georganiseerd. Na de oorlog hield deze club op te bestaan, maar een aantal Groningse ondernemers had de behoefte deze contacten voor te zetten en zo ontstond het idee in het Noorden een club op te richten. Met een aantal bevriende ondernemers is toen (met als voorbeeld de CC Den Haag - binnen Nederland de oudste in annuïteit) De Commercieele Club Groningen (CCG) opgericht: officieel op 18 maart 1946.

Ontwikkeling van het bestuur

Op het moment van de oprichting waren er 27 leden waaruit een bestuur werd gekozen. Jarenlang is de Club een mannenclub geweest. Logisch waarschijnlijk, want zoveel vrouwen waren toen niet actief in leidinggevende functies. In 1957 diende de eerste vrouw een verzoek in om lid te mogen worden. Dit verzoek werd afgewezen. Jaren later, in 1973, (het jaar van de vrouw) werd besloten vrouwen toe te laten tot de CCG. Toch werd pas in februari 1983 de eerste vrouw lid. Sinds 1993 maken ook vrouwen deel uit van het bestuur.

Eén van de grootste commerciële clubs

Onder leiding van diverse enthousiaste voorzitters is de club in de loop van de jaren uitgegroeid tot één van de grootste commerciële clubs in ons land. Veel bekende Nederlanders zoals diverse ministers, captains of industry, leidinggevende uit het bankwezen waren gedurende de afgelopen jaren bij de club te gast en ontelbare excursies naar grote bedrijven en instellingen weren georganiseerd.

Onder auspiciën van de Commercieele Club Groningen is in 1988 de Jongeren Commerciële Club, de JCC opgericht. De JCC is een zelfstandige club met een eigen activiteitenprogramma. Met bestuur en leden worden vriendschappelijke betrekkingen onderhouden.

Consigne

Consigne, het businessblad van De Commercieele Club Groningen wordt uitgegeven door New Publishers. Het blad wordt met een oplage van 4000 op grote schaal verspreid. Consigne wordt behalve aan de leden van De Commercieele Club Groningen ook aan alle bedrijven met 10 of meer werknemers in de provincie Groningen gestuurd. Mocht u vragen hebben over het adverteren in Consigne dan kunt u contact opnemen met Paul Heikens van New Publishers (050) 5496749 of paul@newpublishers.nl

Het adres voor persberichten en dergelijke is redactie@newpublishers.nl

Ga naar de site van New Publishers