Over de CCG

Doelstelling

Ons doel is om de economische bedrijvigheid en de ontwikkeling in Noord-Nederland te bevorderen. Wij creëren randvoorwaarden ter bevordering van de contacten tussen de leden onderling: door kennisoverdracht, kennisdeling en educatie. Samen vormen we hét netwerk in Noord-Nederland voor ondernemers, overheid en onderwijs.

Geschiedenis

In de tweede wereldoorlog organiseerde het maandblad "succes" uit 's-Gravenshage een cursus "Spreken in het openbaar" voor mensen uit de zakenwereld. Tijdens deze cursus werden excursies en bijeenkomsten georganiseerd. Na de oorlog hield deze club op te bestaan, maar een aantal Groningse ondernemers had de behoefte deze contacten voor te zetten en zo ontstond het idee in het Noorden een club op te richten. Met een aantal bevriende ondernemers is toen (met als voorbeeld de CC Den Haag - binnen Nederland de oudste in annuïteit) De Commercieele Club Groningen (CCG) opgericht: officieel op 18 maart 1946.

Ontwikkeling van het bestuur

Op het moment van de oprichting waren er 27 leden waaruit een bestuur werd gekozen. Jarenlang is de Club een mannenclub geweest. Logisch waarschijnlijk, want zoveel vrouwen waren toen niet actief in leidinggevende functies. In 1957 diende de eerste vrouw een verzoek in om lid te mogen worden. Dit verzoek werd afgewezen. Jaren later, in 1973, (het jaar van de vrouw) werd besloten vrouwen toe te laten tot de CCG. Toch werd pas in februari 1983 de eerste vrouw lid. Sinds 1993 maken ook vrouwen deel uit van het bestuur.

Eén van de grootste commerciële clubs

Onder leiding van diverse enthousiaste voorzitters is de club in de loop van de jaren uitgegroeid tot één van de grootste commerciële clubs in ons land. Veel bekende Nederlanders zoals diverse ministers, captains of industry, leidinggevende uit het bankwezen waren gedurende de afgelopen jaren bij de club te gast en ontelbare excursies naar grote bedrijven en instellingen weren georganiseerd.

Onder auspiciën van de Commercieele Club Groningen is in 1988 de Jongeren Commerciële Club, de JCC opgericht. De JCC is een zelfstandige club met een eigen activiteitenprogramma. Met bestuur en leden worden vriendschappelijke betrekkingen onderhouden.