Voorzittershamer CCG doorgegeven tijdens bijzondere online ledenvergadering

20 april, 2020

De voorzittershamer van de Commercieele Club Groningen is op woensdag 1 april door Harm Post overgegeven aan Joost van Keulen. Ook werd Renske Bos benoemd als bestuurslid. Dat gebeurde tijdens een unieke en bijzondere ledenvergadering. Vanwege de Coronacrisis werd die vergadering namelijk helemaal online gehouden. Tientallen leden vergaderden mee, overigens onder strenge etherdiscipline.

“Beste leden, hartelijk welkom in deze bijzondere omgeving. We kunnen elkaar niet ontmoeten, maar we laten deze ALV wel gewoon doorgaan”, zo begon oud-voorzitter Harm Post de vergadering, compleet met ambtsketen en hamer in de aanslag. Overigens niet voordat bestuurslid Lars Evers de etherdiscipline had uitgelegd. “Iedereen staat op ‘stil’, behalve de voorzitter. Je mag pas praten als je toestemming hebt gekregen”, zei hij ietwat streng.

Harm Post stond aan het begin van de vergadering kort stil bij het overlijden van twee oudleden: de heer Martin Scholma en mevrouw Liane Duit. Daarna ging de focus vooral op het jaarverslag en de financiële stukken. “De Club staat er gezond voor”, zei penningmeester Bart Giezen. “We hebben een sterke buffer en er staat geld gereserveerd voor het komende Lustrum.”

In plaats van een begroot verlies, draaide de CCG afgelopen seizoen in de zwarte cijfers. Oorzaken zijn een toename van het ledenaantal en een plusje bij de realisatie van het eigen magazine Consigne. Volgens Giezen is het dan ook niet nodig om de contributie dit jaar te verhogen. Wel zal er een aantal ondernemers worden getroffen door de coronacrisis en daarom is de betaaltermijn verlengd naar een half jaar.

Nieuwe bestuursleden
Het belangrijkste onderdeel van de ALV was dat Harm Post en Lars Evers het bestuur gaan verlaten. Lars Evers wordt opgevolgd door Renske Bos. “Ik ben al een hele tijd lid en ik vind het enorm leuk om het bestuur te versterken”, zegt Renske. “Ik doe nu niet zoveel, dus ik heb ook veel tijd over. Anderhalf jaar geleden heb ik mijn bedrijven (o.a. Bos & Bos Catering) verkocht. Het is leuk om nu mee te denken met de CCG over een jonge, mooie visie, waarbij de drie O’s (onderwijs, overheid en ondernemers) centraal staan. Ik heb er zin in, want het is ook nog eens een heel leuk team! Ik hoop iedereen snel in real life te ontmoeten. Proost voor later vandaag!”

Harm Post was als voorzitter hét uithangbord van de vereniging. Hij kijkt tevreden terug op zijn termijn. “Er is een nieuwe strategie voor de club en ik heb me ingezet om veel aandacht te krijgen voor de verbindingen tussen het onderwijs, de overheid en ons als ondernemers. Op dit moment hebben we rond de 200 leden en dat zou moeten groeien. De samenwerking met de Commerciële Club Assen en Friese Zaken was wat weggezakt, maar dat hebben we met de lezing van Pete Hoekstra weer goed opgepakt. Het is nu tijd om m’n keten af te doen en de hamer over te dragen.”

En Harm Post zou Harm Post niet zijn als hij die hamer eventjes ‘online’ overgooit naar Joost van Keulen, die natuurlijk gewoon in dezelfde kamer zit als de net afgetreden voorzitter. “U kent mij wellicht van de 6,5 jaar dat ik wethouder Economische Zaken ben geweest”, aldus Joost van Keulen, mét ketting en hamer. “Ik bemoeide me toen ook met het beter laten samenwerken van de drie O’s. Fantastisch om daar nu weer mee bezig te gaan. We gaan vrolijk en bevlogen door op de lijn zoals die is ingezet. Ik zet in op veel leuke en mooie bijeenkomsten en ook een hoop gezelligheid. Ik vond de CCG een fantastisch gremium voor het netwerk en ik heb er zin in om daar vervolg aan te geven. We kunnen en moeten qua ledenaantal groeien de komende periode! Het is verder een bijzondere tijd. Jammer dat ik niet iedereen de hand kan schudden.”

Vice-voorzitter Ruth Pruim benadrukte tijdens de online vergadering dat er bij de eerstvolgende ‘live bijeenkomst’ nog uitgebreid stil wordt gestaan bij het afscheid van Harm Post en Lars Evers. Desondanks kreeg Post alvast zijn afscheidscadeau: een prachtige houten Martinitoren mét persoonlijke wordcloud. “Zeer bedankt!”, aldus Harm Post.

Aangezien niemand iets had voor de rondvraag, kon binnen een uurtje de vergadering worden afgesloten door Joost van Keulen. Overigens komt er nog een extra ALV om de besluiten met hamerslag te bekrachtigen. “Een online ledenvergadering is namelijk volgens onze statuten juridisch nog niet toegestaan”, zo licht vice-voorzitter Ruth Pruim toe.