Paul Dijkstra Award

20 maart, 2019

Paul Dijkstra en Corné van Willigen, winnaar 2017

Het toenmalig bestuur van de Commercieele Club Groningen heeft in 1999 besloten om de heer Paul Dijkstra vanwege zijn grote verdiensten voor de Club naast het verlenen van het ere-lidmaatschap, te onderscheiden met de Paul Dijkstra Award.

Quote uit de notulen van de betreffende bestuurvergadering:
Paul Dijkstra werd lid van de Commercieele Club Groningen op 11 mei 1979. Hij werd in 1989 bestuurslid van de Club en hield dit 10 jaar vol. Paul Dijkstra was nauw betrokken bij het organiseren en de uitvoering van grote Clubevenementen zoals diverse lustra. Hij was de bedenker van vele ludieke, originele en gevarieerde festiviteiten met een oog voor detail. Kortom een bestuurslid dat zijn creatieve ondernemerskwaliteiten in optima forma inzette voor de CCG. Een Clublid waarop nooit tevergeefs een beroep werd gedaan en die nagenoeg geen evenement oversloeg.
Unquote notulen bestuursvergadering.

De Paul Dijkstra Award is sinds 1999 een aantal malen uitgereikt aan een lid van de Commercieele Club Groningen dat zich gedurende een bepaalde periode op bijzondere wijze had ingezet voor de CCG.

In het dagelijks leven was Paul Dijkstra destijds eigenaar van het bedrijf Dijkstra Isolatie te Groningen. Inmiddels heeft hij zijn bedrijf verkocht. Paul Dijkstra is nog altijd actief lid van de CCG.

Recentelijk hebben de besturen van de Commercieele Club Groningen en de Jongeren Commerciele Club, dit in nauw overleg met Paul Dijkstra, besloten om de twee jaarlijkse uitreiking van de Paul Dijkstra Award een andere bestemming te geven.

In concreto betekent dit dat de Award vanaf maart 2007 wordt uitgereikt aan een JCC-lid op persoonlijke titel, dat voldoet aan de navolgende criteria:

 • Zelfstandig ondernemer (eigenaar of mede-eigenaar van een onderneming).
 • Ondernemend op innovatieve wijze met speciale betekenis voor de Noordelijke regio en in het bijzonder voor de provincie Groningen.
 • Actief binnen de JCC gedurende een bepaalde periode.

Met de nieuwe aanwending van de Paul Dijkstra Award, welke door Paul Dijkstra van harte wordt ondersteund, benadrukken de besturen van de JCC en de CCG de goede banden tussen beide clubs. De award dient daarbij tevens als stimulering voor het innovatief ondernemerschap binnen de JCC en de doorstroom van JCC-leden naar de CCG.

De Paul Dijkstra Award nieuwe stijl bestaat uit een replica van het beeld dat in 1999 aan Paul Dijkstra is uitgereikt en uit een waarde cheque van €1.500,– welke de winnaar kan aanwenden ter verkrijging van professionele adviezen naar keuze van een CCG-lid.

Procedure verkiezing winnaar Paul Dijkstra Award

De Paul Dijkstra Award wordt eens in de twee jaar uitgereikt voor het eerst op 30 maart 2007 tijdens een evenement dat door JCC en CCG gezamenlijk wordt georganiseerd.

De procedure is als volgt:

Op voordracht van het JCC-bestuur worden uiterlijk twee maanden voor uitreiking van de award maximaal vier JCC-leden genomineerd die voldoen aan bovengenoemde criteria.

In de aanstaande verkiezingsronde is het nominatie traject inmiddels afgerond.

Genomineerden van afgelopen jaren waren:

In 2007

 • Remmelt Smid, directeur-eigenaar van Het Hanze Huis in Groningen.
 • Bastiaan Last, directeur-groot aandeelhouder van Prima Personeelsplanning.
 • Oane Hettema, mede eigenaar van Dizain.
 • Jan Pier Tilma, mede eigenaar van P&P The Merchandise Company.

In 2009

 • Peter de Boer, eigenaar van PDB Design in Groningen.
 • Folkert Visser, directeur-groot aandeelhouder van CTG in Groningen.
 • Maaike de Rover, mede-eigenaar van Essyn, eveneens in Groningen.

In 2011

 • Rafaël Redczus (N8w8),
 • Jurriaan Wentink (iWink),
 • Ewald Lausberg (Store Support) en
 • Ronald Verheijen (Het Heerenhuys).

In 2013

 • Marije Sietsma, journalist/uitgever Leesavontuur & Uitgeverij Loopvis
 • Bernd Ziengs, dga De schoenenfabriek & Hugo Boss
 • Jarno Duursma, adviseur/trainer/ondernemer SMART Social Media Strategie
 • Eric Datema, dga WorkForce Holland B.V.

In 2015

 • Michiel Smit (Flow in Motion),
 • Kor Veldman (Deco Dog) en
 • Christian Branbergen (Data Provider).

In 2017

 • Jurjen Smeenk (Roemer),
 • Laura Wilpstra (Walnutt),
 • Corné van Willigen (hifi-Corner)

In 2019

 • Marijn Poelman (Qlic Online Developers)
 • Rein Schuil (Envitron)
 • Pascual en Ramon AB (Nova Incasso te Groningen)

In de maand voorafgaand aan de uitreiking van de Award krijgen de genomineerden de gelegenheid zich te presenteren aan de jury die uiteindelijk de winnaar verkiest.

De jury bestaat uit de volgende personen:

 • Paul Dijkstra
 • Ruth Pruim, bestuurslid CCG
 • Lars Evers, bestuurslid CCG
 • Bart Giezen, penningmeester CCG

De presentaties van de genomineerden zullen tevens worden bijgewoond door JCC-bestuurders Bart Joling, Sanne Rolsma en Jan Pier.

De presentatie aan de jury duurt maximaal 50 minuten per genomineerde. In principe heeft de genomineerde de volledige vrijheid voor de invulling van de presentatie. Vanzelfsprekend zal toetsing door de jury plaatsvinden aan de genoemde criteria en zal tevens het persoonlijk karakter van de prijs (het gaat primair om de persoon en dus niet in hoofdzaak over de onderneming) sterk worden meegewogen. Dit impliceert dat de jury zeker oog zal hebben voor de kwaliteit van de presentatie.

De jury kiest op basis van haar bevindingen de winnaar van de Award en maakt hiervan een juryrapport.

De winnaar wordt bekend gemaakt op een jaarlijks terugkerend gezamenlijk evenement van JCC en CCG dat dit jaar wordt gehouden op maandag  1 april 2019. Meer details over dit evenement worden op korte termijn bekend gemaakt.

De Award-uitreiking gaat als volgt:

De genomineerden krijgen maximaal 5 minuten per genomineerde tijd om zich voor te stellen aan de aanwezigen.

 • Na het voorstellen van de genomineerden zal de voorzitter van de CCG het jury rapport presenteren en daarmee feitelijk ook de winnaar van de Award bekend maken.
 • Dan vindt de uitreiking van de Award plaats door Paul Dijkstra.
 • Laatstelijk krijgt de winnaar dan nog “kort” het woord.

Met de winnaar zullen zo snel mogelijk na de uitreiking van de Award afspraken worden gemaakt over de besteding van de adviescheque.