Nieuwe energie, nieuw elan en veel nieuwe leden

21 maart, 2018

Nieuwe leden, nieuw elan. Zo zou je de bijzondere bijeenkomst van maandagmiddag 5 maart in vier woorden kunnen samenvatten. Het betrof een introductiebijeenkomst voor nieuwe leden van de Commercieele Club Groningen, voorafgaand aan een regulier club-event in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen dit keer. Tijdens deze bijeenkomst werd een groot aantal nieuwe leden van de Commercieele Club van harte welkom geheten door voorzitter Harm Post. En andersom stelden de nieuwe leden zich voor.

                         

In totaal elf mensen kregen deze middag alle ins en outs te horen over Groningens oudste en grootste business-netwerkvereniging, niet alleen van Harm Post maar ook van vice-voorzitter Heleen van Balen. Harm Post nodigde de nieuwkomers uit om zich ook eens voor te stellen op de zogenaamde ‘zeepkist’, waar leden zich in enkele minuten aan de andere leden kunnen voorstellen. Hij wees er op het feit dat er intensieve samenwerkingsverbanden zijn met uiteenlopende organisaties als de Vereeniging van Handelaren, de Hanzehogeschool of de Groninger Ondernemingsprijs. Heleen van Balen vulde aan dat er wat het onderwijs betreft niet alleen contacten zijn met Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool, maar ook steeds meer met het MBO.

Voorzitter Post stelde deze middag tevreden vast dat bij de nieuwe leden de vrouwen in de meerderheid waren. ‘Gelukkig is de tijd dat er alleen mannen lid waren steeds verder achter ons’. Maar de voorzitter heeft nog wel één grote wens. ‘Het moet me wel van het hart dat de Commercieele Club Groningen nog steeds een te witte club is. We willen meer een afspiegeling zijn van ondernemend Groningen, waar ook veel allochtone ondernemers actief zijn en die willen we dolgraag ook bij de club hebben!’

Een andere positieve ontwikkeling bij de Commercieele Club Groningen is dat er ook steeds meer jongere leden bijkomen. En voor wie in contact wil komen met nóg jongere leden vertelde bestuurslid Paul de Haan dat er ook een steeds sterkere band is met de organisatie van jongeren (JCC), en overigens ook met de senioren (CCGS).

Nieuwe leden

Wie waren de nieuwe leden? Het ging om mensen actief in zeer uiteenlopende sectoren van ondernemend Groningen. Van specialisten op het gebied van vermogensbeheer, tot architectuur, en van de advocatuur tot de uitgeefbranche of projectinrichting. Allen hadden met elkaar gemeen dat ze ondernemend zijn ingesteld en graag nieuwe contacten leggen in de Groningse economie.

En daarvoor moet je bij de Commercieele Club Groningen zijn. Where else???

Op de foto van links naar rechts:
Wies van ’t Slot, Enrico van der Vlist-Kip, Günter Hoormann, Elwin ter Horst, Karla Schipper, Marjon Veentjer, Paulien Waninge, Edwin van Houselt, en René Brons. Ervoor staan Lusanne Tehupuring en Dianne Maas-Flim.