Nieuw magazine Consigne/Inside zeer positief ontvangen

22 januari, 2018

Bij honderden leden van de Commercieele Club Groningen, de Commercieele Club Senioren en de Jongeren Commerciële Club is tijdens de feestdagen het nieuwe verenigingsblad ‘Consigne/Inside’ op de deurmat geploft. Het betreft een unieke glossy met aan de ene kant Consigne en aan de andere kant Inside. De bladcombinatie is onderdeel van het vernieuwde communicatiebeleid van de commerciële clubs, naast de digitale nieuwsbrief die ongeveer tien keer per jaar per email wordt verstuurd.

Het nieuwe blad lijkt in een grote behoefte te voorzien. Dat blijkt althans uit het feit dat veel Groningse bedrijven en verenigingsleden er in willen adverteren om zo in beeld te komen bij een selecte groep Groningers. Ook kwamen er veel positieve reacties van lezers die het blad beschouwen als een mooie aanvulling op digitale middelen en die mogelijkheden biedt om wat dieper op de materie in te gaan.

De teksten en interviews werden gemaakt door leden van de drie verenigingen zelf, in samenwerking met journalisten van Persbureau Tammeling. De foto’s waren van CCG-lid Jan Buwalda. Ook de vormgever – Kor Veldman van NN Reclame – kreeg complimenten voor het blad, dat werd gedrukt door Wm Veenstra. Gezien de reacties, en zeker ook gezien de belangstelling om te adverteren in dit bijzondere medium (alle advertentiepagina’s waren “uitverkocht”), lijkt het voor de hand te liggen dat het blad ook dit jaar weer zal verschijnen. Volgens Harm Post, voorzitter van de Commercieele Club Groningen is het streven om de glossy zeker twee keer per jaar uit te brengen.

Heeft u onderwerpen, suggesties voor- of opmerkingen over Consigne/Inside, dan hoort de redactie dat graag! Voor de redactie is er een email adres: consigne@commercieeleclubgroningen.nl Voor vragen over advertentiemogelijkheden kunt u contact opnemen met het bureau TeleMissie, mevrouw Bettie van Veen, tel: 06 38717650.