Leden Commercieele Club onder indruk van werkbezoek aan Beatrix Kinderziekenhuis

27 november, 2017

Het was een zeer indrukwekkende bijeenkomst donderdagmiddag 26 oktober. Leden van de Commercieele Club Groningen brachten toen een bezoek aan het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG in Groningen. De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot; enkele tientallen leden van de CCG maakten van de mogelijkheid gebruik om een kijkje te nemen. De leiding van het Beatrix Kinderziekenhuis nam, ondanks drukke werkzaamheden, alle tijd om de leden van de Commercieele Club hartelijk te ontvangen en uitvoerig te informeren.

Prof. Dr. Eduard Verhagen, hoofd van het Beatrix Kinderziekenhuis, heette de leden van de CCG van harte welkom. Tijdens een uitvoerige introductie vertelde hij over het doel en de taak van het Beatrix Kinderziekenhuis. Kinderoncoloog dr. Wim Tissing ging vervolgens dieper in op de medische kant en op de behandeling van de kankerpatiëntjes.

Er is de afgelopen decennia al veel ten goede gekeerd. Stond de diagnose ‘kanker’ in de jaren zestig nog bijna gelijk aan een doodvonnis, tegenwoordig is er aanzienlijk meer kans dat kinderen het overleven. De overlevingskans verschilt per kankersoort. In sommige gevallen is er zeventig tot tachtig procent kans op genezing, en soms vijftig procent of minder. Maar ook dan is er dus nog kans dat het goed komt’, zo betoogde de heer Tissing.

Maar volgens de arts blijft het áltijd moeilijk om ouders te informeren over de diagnose van hun kind en om hen te vertellen dat hun kind kanker heeft. ‘Ik doe dit werk al heel erg lang, maar om zo’n boodschap aan de ouders te moeten overbrengen, dat went nooit’.

De Groningse arts vertelde dat er tegenwoordig een tendens is dat ziekenhuizen zich specialiseren in bepaalde operaties. ‘Op die manier kun je beter routine opdoen bij de specifieke behandeling van een bepaalde kankersoort. Daarom clusteren de ziekenhuizen over de hele wereld hun kennis. En daarom kan het gebeuren dat wanneer een kind de zeer zeldzame diagnose heeft van nierkanker, hij of zij wordt behandeld in, bijvoorbeeld, Philadelphia’.

Het Beatrix Kinderziekenhuis richt zich op diagnostiek, behandeling en zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-17 jaar. Het Kinderziekenhuis telt 150 bedden en is een complexe organisatie, waar meer dan twintig kinderspecialismen nauw samenwerken aan de behandeling van ernstig zieke kinderen. Daartoe behoren o.a. chirurgie, neurologie, reumatologie, oncologie, KNO, hart-, nier-, long- en stofwisselingsziekten. Tevens wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan om betere resultaten in de behandeling te kunnen realiseren.

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis
Mevrouw Barbara Baijens -Vrij, coördinator Fondsenwerving, gaf een uitvoerige toelichting op het doel van de ‘Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis’. Deze zet zich onder meer in voor een goed leefklimaat in het Beatrix Kinderziekenhuis.

Het is voor de kinderen namelijk niet alleen zeer belangrijk dat ze medisch optimaal worden behandeld, maar ook dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen, zodat ze na terugkeer in de samenleving verder kunnen. Om zich geestelijk en cognitief te blijven ontwikkelen, zijn er in het Kinderziekenhuis mensen aangesteld om dit te waarborgen. ‘Ook activiteiten gericht op ontspanning en plezier bevorderen dit welzijn en om dit te kunnen realiseren, heeft het kinderziekenhuis steun nodig van de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis’, aldus mevrouw Baijens-Vrij.

De Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis streeft er naar om samen met haar donateurs het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken door in te springen op de behoeften van ouder en kind. Zo ondersteunt de stichting verschillende projecten: van geneeskundige onderzoek, tot muziek aan bed, dieren op bezoek, voorstellingen in ons eigen kindertheater en het realiseren van huiskamers waar het gezinsleven weer even centraal staat. Een ziekenhuis dat een beetje voelt als ‘thuis’.

Steun: maar hoe?
Om de projecten van Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis te verwezenlijken, is steun onmisbaar. ‘Een klein gebaar, een grote gift, het bezorgt niet alleen ons een glimlach op ons gezicht, maar ook zeker op het gezicht van onze patiëntjes.
Met hulp van anderen is het mogelijk om vele plannen te realiseren en het ziekenhuis iets meer ‘thuis’ te maken. Ook bedrijven zijn natuurlijk van harte welkom om Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis te steunen!’, aldus Barbara Baijens – Vrij.

Ter info hierbij de link waar meer informatie staat over Bedrijfsvrienden:
https://vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl/steun-ons/word-bedrijfsvriend/

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om vaste donateur te worden:
https://vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl/steun-ons/word-donateur/