Hoe Commercieele Club Groningen FC Groningen weer zal laten juichen…

24 oktober, 2018

Hoe kun je op wetenschappelijk verantwoorde wijze voetballen? Voetbal heeft toch veel meer met creativiteit te maken dan met wetenschap? Leden van de Commercieele Club Groningen (CCG) denken daar sinds kort héel anders over! De CCG kreeg als een van de eerste verenigingen een rondleiding door het fonkelnieuwe TopsportZorgCentrum van FC Groningen aan de Laan Corpus den Hoorn. Ze kregen daarmee ook een kijkje in de toekomst, want dit TopsportZorgCentrum is uniek in Nederland, dankzij de wijze waarop data worden verzameld van alle spelers die er trainen, data die gebruikt worden om de prestaties en resultaten te verbeteren. Opnieuw was het daarmee een top-excursie voor de leden van de Commercieele Club Groningen.

FC Groningen heeft het wel zeer zwaar de laatste tijd en bungelt helemaal onderaan de ranglijst. Zorgelijke tijden dus. Maar de leiding van FC Groningen laat zich niet van de wijs brengen en had zowel directeur Hans Nijland als directeur Commerciële Zaken Robbert Klaver afgevaardigd naar de bijeenkomst met de leden van de Commercieele Club. Ze werden allerhartelijkst ontvangen.

‘Wij zijn als club óngelooflijk trots op het nieuwe TopsportZorgCentrum. Niet alleen op het markante groene gebouw, maar vooral vanwege de inhoud. Dankzij alle kennis die hier bij elkaar is gebracht, hopen we niet alleen meer jeugdspelers op te leiden, maar ook het niveau van het eerste elftal verder te verbeteren’, vertelde Robbert Klaver, commercieel directeur van FC Groningen.

                          

Het TopsportZorgCentrum is een voorziening van vijfduizend vierkante meter in vier lagen met daarin ook een grote topsportrainingszaal. De begane grond en een deel van de eerste etage zijn bestemd voor FC Groningen. Er zijn aparte kleedkamers voor het eerste elftal, maar ook voor de jeugd. Op de eerste etage is ook een nieuw restaurant, 2Corpus, waar onder meer lunches worden aangeboden.

Op de tweede verdieping is Het Omnium gevestigd, met daarin onder meer Topdiëtisten, het Martini Ziekenhuis en Inter-Psy. Deze organisaties zijn er niet alleen voor de topsporters van FC Groningen, maar ook voor vele andere sporters in Groningen, waarbij zij hulp krijgen om snel te herstellen en beter te presteren.

Maar het allerbelangrijkst van het TopsportZorgCentrum is volgens Robbert Klaver het feit dat er een intensieve samenwerking is met kenniscentra van onder meer Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens Klaver is er nergens in Nederland een voorziening waar sporters op wetenschappelijke wijze en met behulp van tal van data naar een hoger niveau worden gebracht. Concreet betekent dit dat er op het trainingsveld data worden verzameld. Maar – en die zaal was nog niet ingericht – ook in een aparte zaal, waar met behulp van chips en sensoren allerlei metingen zullen worden verricht bij schietende en oefenende spelers.

De Commercieele Club Groningen toonde zich na afloop zeer dankbaar en tevreden. Traditiegetrouw werd dat gesymboliseerd door de overhandiging van een reusachtige Groninger koek door bestuurslid Paul de Haan, die de verhinderde voorzitter Harm Post prima verving en de honneurs uitstekend waarnam.

Of de geschonken Groninger koek helemaal past in het dieet van de spelers, daar ging Hans Nijland niet op in. Maar zeker zal de koek qua calorieën voldoende brandstof opleveren om de spelers te laten branden. Dus: als u ziet dat het weer beter gaat met FC Groningen, dan weet u nu waar dat aan ligt.