Heleen van Balen, Xandra Groenewold en Gerard Schijf: woorden schieten tekort, maar Word Cloud niet….

23 april, 2019

Hoe neem je afscheid van drie bestuursleden die jarenlang hun beste krachten, creativiteit en denkvermogen hebben ingezet voor de Commercieele Club Groningen? Bestuursleden die bijna iedere dag van de week korte of langere tijd bezig waren voor de club en die er voor hebben gezorgd dat deze nog steeds een prominente positie inneemt in het hart van de Groningse economie? Hoe bedank je hen daarvoor? Nou: laat dat maar aan Harm Post over.

De voorzitter nam er tijdens de algemene ledenvergadering van 1 april alle tijd voor om het drietal bestuursleden, waar hij zelf ook intensief mee had samengewerkt en die hij daardoor ook persoonlijk zeer goed had leren kennen, lof toe te zwaaien en hen te typeren.

Hij deed dat door hen van een soort Word Cloud te voorzien: trefwoorden om ze mee te typeren. Wat waren deze woorden? Wij noteerden onder meer de volgende:

Xandra Groenewold: ‘Passie en temperament. Flapuit’. ‘Héel veel dank voor je inzet, voor een betere communicatie. We horen van iedereen dat dat héel goed geslaagd is!’, aldus Harm Post. Hij doelde daarmee op het feit dat Xandra Groenewold zich er, naast anderen, sterk voor heeft gemaakt het blad Consigne twee keer per jaar uit te blijven geven in combinatie met de digitale nieuwsbrief die u nu leest en publicaties op sociale media.

Heleen van Balen: ‘Doortastend. Feiten, Structuur. Verzorgd. Attent. Collegiaal. Dat zijn de belangrijkste woorden om Heleen te typeren. We hebben een prachtige tijd met haar gehad. Zéer bedankt voor de samenwerking!’.

Gerard Schijf: ‘Aimabel. Warm. Gezellig. En toch ook betrouwbaar’, aldus Harm Post, waarbij het woordje ‘ook’ voor enig gegrinnik in de zaal zorgde omdat Schijf het toonbeeld van betrouwbaarheid is. Maar Harm Post bedoelde het als éxtra opsomming van zijn vele positieve eigenschappen.

Alle drie de bestuursleden kregen een affiche met de Word Cloud woorden op afgedrukt waarbij het affiche was voorzien van een gouden rand, waarmee hun verdiensten voor de Club perfect werden gesymboliseerd.