De Commercieele Club bezoekt duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland: Energy Academy Building

22 mei, 2018

Leden van de Commercieele Club Groningen zijn hélemaal bijgepraat over ambities, plannen en ontwikkelingen in Groningen op weg naar een duurzamere samenleving. Het betrof díe leden van de Commercieele Club die maandag 14 mei deelnamen aan een bezoek aan de New Energy Coalition in het markante en prestigieuze gebouw van de Energy Academy Europe op de Zernike Campus Groningen. Ze werden deze middag verwelkomd door waarnemend CCG-voorzitter Xandra Groenewold, die zichzelf de ‘Harm-van-dienst’ noemde, omdat voorzitter Harm Post die middag verhinderd was.

               

Het betrof een lunchbijeenkomst, tijdens welke tientallen leden van de Commercieele Club van circa twaalf tot twee werden geïnformeerd en bijgepraat door Gertjan Lankhorst, directeur van de New Energy Coalition en tot december 2016 CEO van GasTerra.

Het was een zeer welbestede middag, want de deelnemers kregen veel informatie over de weg naar het gebruik van veel meer duurzame energie en de Groningse rol daarin. Bovendien was er alle gelegenheid tot netwerken. Een ideale manier om je lunchpauze door te brengen, kun je wel zeggen. Opmerkelijk was dat er deze middag ook veel nieuwe gezichten waren, van mensen die recent lid waren geworden van de vereniging.

New Energy Coalition
Alleen al het gebouw – bouwkosten circa 45 miljoen euro – maakte grote indruk. Gertjan Lankhorst vertelde hoe de slimste en meest efficiënte maatregelen waren getroffen opdat het gebouw niet alleen amper nog energie hoeft te betalen, maar soms zelfs overtollig geproduceerde energie aan het net kan leveren. Het gebouw is daarmee het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland, en een fraai paradepaardje of visitekaartje van duurzaam Groningen.

In de Energy Academy Building, zoals het gebouw wordt genoemd, zijn drie organisaties gevestigd die actief zijn op het gebied van energie-onderwijs en het bevorderen van bedrijvigheid in de energiesector: Energy Valley, het Energy Delta Institute en de Energy Academy Europe. Deze drie organisaties werken sinds enige tijd samen onder de naam ‘New Energy Coalition’, onder leiding dus van Gertjan Lankhorst.

Lankhorst gaf een uitvoerige toelichting op de activiteiten, de plannen en ambities van de ‘New Energy Coalition’. Het komt er op neer dat zijn coalitie er toe bij wil dragen dat de ambities rond CO2 reductie zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Daartoe worden onder meer studenten opgeleid die later moeten helpen om maatschappelijke veranderingen te stimuleren. Andere activiteiten zijn het opzetten van projecten, het bevorderen van top-energieonderzoek, het organiseren van cursussen, lezingen en debatten, ondersteunen van innovatie bij ondernemers en het organiseren van netwerk-activiteiten.

Volgens Lankhorst moet dat er allemaal toe leiden dat Groningen hét centrum wordt van alle kennis en onderwijs in Nederland over energietransitie, en dat er een automatisme ontstaat dat mensen die iets willen weten over duurzaamheid, zeggen: ‘Daarvoor moeten we eerst maar even Groningen bellen!’

Overigens zal de Commercieele Club Groningen in de toekomst mogelijk wat vaker contact hebben met de New Energy Coalition. Aan het eind van de bijeenkomst deed de heer Lankhorst althans een aanbod om ieder jaar samen iets te organiseren en de leden van de CCG dan meteen bij te praten over de laatste stand van zaken in de energietransitie.