Bestuursmededeling naar aanleiding van het Corona-virus

18 maart, 2020

Beste leden,

Het zijn bijzondere tijden. Minister-President Mark Rutte sprak dinsdag in zijn historische toespraak van een “achtbaan”, maar wellicht voelt het voor velen ook alsof zij in een slechte film zijn beland. Ook voor jullie bedrijven en voor jullie persoonlijk heeft de corona-crisis ongetwijfeld impact.

Als bestuur hebben wij noodgedwongen een aantal besluiten genomen.

Zoals jullie begrijpen, zijn alle tot en met eind april geplande activiteiten*) van de CCG tot nader order uitgesteld, behalve de ALV. Omdat wij het belangrijk vinden verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar en de nieuwe bestuursleden te benoemen, zodat zij aan de slag kunnen, gaan wij proberen deze ALV via een videovergadering te houden. Nadere informatie hierover volgt in de loop van volgende week. Uiteraard proberen wij het zo eenvoudig mogelijk te maken voor een ieder om hieraan deel te nemen.

Voor wat betreft de juni editie van Consigne is besloten deze uitgave tot na de zomervakantie uit te stellen en de leden nu niet te benaderen voor het plaatsen van advertenties.

Sommige leden zijn al actief betrokken bij het verzachten van de gevolgen van de crisis. Zo is de Maripaan Groep, bekend van de Jumbo’s, de voedselbank in Groningen aan het helpen met het verstrekken van maaltijden vanuit Het Feithhuis. Wij zijn er trots op dat onze leden dergelijke initiatieven nemen. Daarom ook van onze kant de oproep: heb je een goed idee waarbij het netwerk van de CCG kan helpen? Laat het ons weten en dan bekijken we of, wat en hoe we wat kunnen betekenen. Stuur in dat geval een mail aan info@commercieeleclubgroningen.nl en wij pakken het dan zo snel mogelijk op.

Voor meer informatie over de corona-crisis en de maatregelen die op landelijk niveau worden genomen, wijzen wij – wellicht ten overvloede – op de informatie die wordt verstrekt door de overheid op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl/corona. Hier vinden jullie ook de economische maatregelen van het kabinet.

Tot slot wens ik jullie namens alle bestuursleden veel sterkte in deze crisistijd. Let een beetje op elkaar. Want alleen samen komen we hierdoorheen.

 *)         Overzicht geannuleerde activiteiten t/m april:
Woensdag 1 april – 1 Aprilborrel
Woensdag 15 april – Kookworkshops

Met vriendelijke groet,

Harm Post
voorzitter