Algemene Ledenvergadering

24 april, 2018

Algemene Ledenvergadering: Commercieele Club staat er goed voor

“De vereniging staat er goed voor”. Dat was de boodschap van voorzitter Harm Post aan de leden van de Commercieele Club Groningen tijdens de algemene ledenvergadering van 29 maart. Deze werd gehouden in de Audi Showroom van de Century Autogroep, voorafgaand aan de 1 april borrel.

Tijdens de vergadering werd uitgebreid, en onder dankzegging voor zijn verdiensten, afscheid genomen van penningmeester Johan Lindemulder. Hij wordt opgevolgd door Bart Giezen.

Tijdens de vergadering werd iets uitvoeriger dan gewoonlijk gesproken over de financiële situatie van de CCG. Aanleiding vormde het feit dat de CCG wat meer zichtbaar wil worden in de Groningse samenleving. Daardoor is er meer activiteit op de sociale media, is er de maandelijkse nieuwsbrief en zal het blad Consigne worden uitgebracht.

Consigne
Consigne is al decennialang hét visitekaartje van de Commercieele Club Groningen. De Commercieele Club heeft een afspraak gemaakt met het bedrijf TeleMissie dat voor de advertentieverkoop zorg zal dragen. De eerste editie van dit blad op deze manier in december 2017 was een succes en het is de bedoeling om in mei-juni opnieuw uit te komen.

‘De advertentiemarkt ziet er goed uit. Maar ik wilde de leden toch wel graag alle ins- en outs vertellen, want het is niet geheel zonder risico en dat hebben we dus gemeld aan de vergadering’.

Geen witte vereniging
Een ander punt betrof de ledenwerving. ‘Een aantal leden gaat met pensioen, en anderen zijn verhuisd. Het zou goed zijn om het ledenaantal op peil te houden en daarom heb ik alle leden opgeroepen om één kandidaat voor te dragen.’ Hij riep de leden op vooral ook vrouwen en allochtone ondernemers aan te dragen als nieuw lid.  ‘We willen geen witte vereniging zijn, maar een correcte afspiegeling van de Groningse economie’, aldus Harm Post.

Geen record…
Voorzitter Post was er dankzij de wat uitvoeriger uitleg niet in geslaagd een ander doel te realiseren: het afwikkelen van de ledenvergadering in een recordtijd van minder dan achttien minuten. ‘Nee, dat is niet gelukt. Maar dan maar niet. Optimale informatievoorziening heeft dan toch grote voorrang’, glimlacht de CCG-voorzitter.

Hij toonde zich tevreden over het feit dat de Commercieele Club Groningen er wederom in is geslaagd om een verhoging van de contributie te voorkomen. ‘We letten goed op de kosten en het ging afgelopen boekjaar allemaal beter dan begroot. Met nogmaals dank aan onze scheidende penningmeester Johan Lindemulder’, aldus een tevreden Harm Post.

 

Ruth Pruim en Bart Giezen versterken bestuur Commercieele Club Groningen

Het bestuur van de Commercieele Club Groningen is weer op volle sterkte. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 maart gingen de leden met algemene stemmen akkoord met de benoeming van Ruth Pruim en Bart Giezen tot nieuwe bestuursleden.

                

Ruth Pruim heeft voorlopig een algemene bestuursfunctie, terwijl Bart Giezen is gekozen tot penningmeester.

Ruth Pruim is advocaat, vennoot en bestuurder bij Yspeert Advocaten. Ook is ze lid van de Raad van Toezicht bij Zorggroep Groningen en Lid van de Bondsraad van de ANWB.

Bart Giezen is directeur bij Optimix Vermogensbeheer NV en was voordien regiodirecteur Noordoost van Staalbankiers.

Voorzitter Harm Post van de Commercieele Club Groningen is blij met de komst van Pruim en Giezen. ‘Volgend jaar treden statutair drie leden af. Dat zou dan een forse aderlating betekenen. Daarom zijn we blij dat Ruth Pruim nu al ervaring wil opdoen in het bestuur zodat ze volgend jaar goed is ingewerkt. Dat is in het belang van de continuïteit van het bestuur’, aldus Post.