Aanmelden

  ManVrouw  Adres waar u de uitnodigingen voor de sociale evenementen wilt ontvangen


  Adres waar u de contributienota wilt ontvangen. Het lidmaatschap van De Commercieele Club is op persoonlijke titel. Indien uw werkomgeving wijzigt, dan verzoeken wij u dit ook in uw adresgegevens op de website aan te passen. Het e-mailadres wat u hier kunt invullen zal alleen (in de toekomst) gebruikt worden voor het verzenden van de nota's. Onder O.v.v. graag deze keuzemogelijkheden opnemen: kostensoort / kostenplaats / eng. nummer / anders.


  De voorsteller(s) zal/zullen gevraagd worden om gedurende de beginperiode op te treden als een soort mentor en u als nieuw lid meevragen naar bijeenkomsten zodat u zich snel thuis voelt binnen de Club. Na bevestiging van het lidmaatschap zullen wij contact opnemen met de voorsteller(s).


  Privacyverklaring
  Onze Privacyverklaring is te vinden op de website. Hierin wordt uitgelegd hoe De Commercieele Club Groningen omgaat met persoonsgegevens van de leden en andere betrokkenen.

  Toelichting op het ledenprofiel
  Door lid te worden van de CCG, gaat u ermee akkoord dat een deel van de door u ingevulde gegevens met de andere leden van de CCG wordt gedeeld op een afgeschermd gedeelte van de website. Dit zijn: naam, functie, naamwerkgever/bedrijf, leeftijd en foto. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gebruikt t.b.v. de acquisitie van ons Clubblad Consigne.

  Foto’s
  De CCG plaatst foto’s van ledenbijeenkomsten en andere gelegenheden op de website, waarop leden staan afgebeeld. Ook kunnen deze foto’s gebruikt worden in het clubblad Consigne. Geeft u ons toestemming om foto’s waarop u, al dan niet herkenbaar, staat afgebeeld openbaar te maken op onze website of in Consigne?

  Ik geef toestemmingIk geef geen toestemming Indien u in een later stadium uw toestemming wilt intrekken, dan kunt u dit doen via privacyloket@commercieeleclubgroningen.nl


  Gebruik e-mail adres
  Geeft u toestemming dat het door u opgegeven e-mail adres wordt gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief?

  Ik geef toestemmingIk geef geen toestemming Indien u in de toekomst de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u dit aangeven via een link onderaan elke nieuwsbrief.

   

  Als leden kunnen worden toegelaten:

  • eigenaren en statutair directeuren van ondernemingen van relevante omvang;
  • hun plaatsvervangers, wanneer de eigenaar of de directeur reeds lid is, dan wel wanneer de desbetreffende onderneming aantoont en aannemelijk maakt dat er binnen de directie een onderverdeling van netwerklidmaatschappen is gemaakt;
  • zij die op directieniveau in een regionale vestiging van een nationale of internationale onderneming werkzaam zijn;
  • beroepsbeoefenaars van vrije beroepen en/of zelfstandige ondernemers, die zich qua dienstverlening op de commerciële markt begeven, actief zijn in hun branche en op directieniveau functioneren, tenminste drie jaren zelfstandig en bedrijfsmatig actief zijn en een goede reputatie genieten;
  • leden van Gedeputeerde Staten en het College van Burgemeester en Wethouders;
  • zij die bij overheidsdienst(en) en/of onderwijsinstellingen bestuurder zijn;
  • zij die naar het oordeel van het bestuur een belangrijke bijdrage aan het bereiken van het doel van de vereniging kunnen leveren.

  Per bedrijf of organisatie kunnen er maximaal 2 clubleden worden toegelaten. Bij grote bedrijven, organisaties of instellingen met meerdere entiteiten kan hiervan worden afgeweken.