Bestuur

 

 

De bestuurssamenstelling is na de Algemene Leden Vergadering van 1 april jl. veranderd. Deze vergadering heeft via ZOOM plaatsgevonden en als gevolg daarvan is er helaas nog geen foto van het nieuwe bestuur beschikbaar. Deze volgt uiteraard zo spoedig mogelijk.

De heer J.M. (Joost) van Keulen heeft het voorzitterschap overgenomen van de heer ing. H.D. (Harm)Post

Voorzitter: De heer J.M. van Keulen (Joost)

Vice-voorzitter: Mevrouw mr. R.H.E. Pruim (Ruth)

Bestuurslid: Mevrouw I. Falkena (Inez)

Penningmeester: De heer B.K. Giezen (Bart)

Bestuurslid: De heer P.G. de Haan (Paul)

Secretariaat: Mevrouw J.I. van der Geer (Jacqueline)