Aan- en/of afmelden voor activiteiten

Aan- en/of afmelden voor activiteiten via de website

Via de website kunnen leden zich tot een week voorafgaand aan het betreffende evenement aan- en/of afmelden via de website.

Indien de reactietermijn op de website is verstreken, dan kan men altijd even telefonisch contact opnemen met het secretariaat (050-3129400) om een afmelding door te geven of om af te stemmen of een aanmelding nog mogelijk is.

De zgn. no-showproblematiek

Tijdens de ALV 2011 is besloten dat indien je je niet (tijdig) afmeldt, je een factuur ontvangt voor de gemaakte kosten. Deze kosten bedragen voor een middagbijeenkomst € 40,= en voor een avondbijeenkomst € 50,=.

Zoals al vaker aangegeven; wij begrijpen dat het soms op het laatste moment toch niet mogelijk is te komen, maar geef dit even door (via info@commercieeleclubgroningen.nl of 050-3129400) zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Wij rekenen op je begrip!